Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

Polityka Prywatności sklepu internetowego Hollywood Hair (dalej: “Sklep”)

Wstęp

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies i innych technologii śledzących w ramach Sklepu internetowego Hollywood Hair, dostępnego pod adresem hollywoodhair.pl, prowadzonego przez HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa, NIP 5060093284, REGON 147365472 (dalej: “Administrator”).

 

1.2. Administrator przestrzega prawa ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

 

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz chronić je przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celach związanych z korzystaniem z usług Sklepu, realizacją zamówień, obsługą reklamacji i zwrotów, odpowiedzią na zapytania, a także w celach marketingowych, w tym informowania o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych.

 

2.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Sklepu oraz do realizacji zamówień.

 

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do wystawienia faktury (w tym NIP), a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również nazwę firmy i adres siedziby.

 

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich realizacji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

3.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

3.2. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

3.3. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

4.1. Sklep korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu Klienta, które służą do identyfikacji Klienta, zapamiętywania preferencji, ułatwiania nawigacji i personalizacji zawartości oraz śledzenia statystyk odwiedzin Sklepu.

 

4.2. Sklep korzysta z plików cookies sesyjnych, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz plików cookies trwałych, które są przechowywane przez określony czas, zdefiniowany w parametrach plików cookies.

 

4.3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować utratę niektórych funkcjonalności Sklepu.

 

4.4. Sklep korzysta również z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które gromadzą anonimowe dane na temat użytkowników, takie jak liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie czy źródła ruchu. Dane te są wykorzystywane do analizy i ulepszania funkcjonowania Sklepu.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

5.1. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep, takim jak dostawcy usług płatniczych, przewoźnicy, dostawcy usług IT, firmy księgowe lub podmioty świadczące usługi marketingowe.

 

5.2. Podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, zostaną zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

 

5.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że ma na to wyraźną zgodę Klienta.

 

Aktualizacja Polityki Prywatności

 

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Klienci zostaną poinformowani o istotnych zmianach drogą e-mailową lub za pośrednictwem Sklepu. Data ostat

niej aktualizacji Polityki Prywatności będzie podana na końcu dokumentu.

 

6.2. Klient, który nie akceptuje zmian wprowadzonych do Polityki Prywatności, ma prawo zakończyć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie swojego konta w Sklepie lub, jeśli nie posiada konta, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sklepu.

 

Kontakt

 

7.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem:

 

HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA
ul. Belwederska 44
00-594 Warszawa
NIP: 5060093284
REGON: 147365472
E-mail: kontakt@hollywoodhair.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 27 kwietnia 2023 r.