Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

Polityka Prywatności sklepu internetowego Hollywood Hair (dalej: “Sklep”)

Wstęp

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies i innych technologii śledzących w ramach Sklepu internetowego Hollywood Hair, dostępnego pod adresem hollywoodhair.pl, prowadzonego przez HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 44, 00-594 Warszawa, NIP 5060093284, REGON 147365472 (dalej: “Administrator”).

 

1.2. Administrator przestrzega prawa ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”).

 

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz chronić je przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celach związanych z korzystaniem z usług Sklepu, realizacją zamówień, obsługą reklamacji i zwrotów, odpowiedzią na zapytania, a także w celach marketingowych, w tym informowania o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych.

 

2.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Sklepu oraz do realizacji zamówień.

 

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane do wystawienia faktury (w tym NIP), a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również nazwę firmy i adres siedziby.

 

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich realizacji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

3.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

3.2. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

3.3. Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

4.1. Sklep korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu Klienta, które służą do identyfikacji Klienta, zapamiętywania preferencji, ułatwiania nawigacji i personalizacji zawartości oraz śledzenia statystyk odwiedzin Sklepu.

 

4.2. Sklep korzysta z plików cookies sesyjnych, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz plików cookies trwałych, które są przechowywane przez określony czas, zdefiniowany w parametrach plików cookies.

 

4.3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować utratę niektórych funkcjonalności Sklepu.

 

4.4. Sklep korzysta również z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które gromadzą anonimowe dane na temat użytkowników, takie jak liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie czy źródła ruchu. Dane te są wykorzystywane do analizy i ulepszania funkcjonowania Sklepu.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

5.1. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep, takim jak dostawcy usług płatniczych, przewoźnicy, dostawcy usług IT, firmy księgowe lub podmioty świadczące usługi marketingowe.

 

5.2. Podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, zostaną zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

 

5.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że ma na to wyraźną zgodę Klienta.

Manychat

6.1 Używamy ManyChat, czyli  narzędzia usprawniającego komunikację między z odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych.

Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych naszymi treściami i materiałami odbiorców.

Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany.  W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do naszych danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych).

Integralną częścią umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa

Dane jakie może przetwarzać ManyChat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikujemy się za pomocą usługi i/lub których dane są przesyłane do usługi przez nas, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez nas zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat.

Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przez nas oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przez nas (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .

Aby przesyłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem ManyChat, potrzebujemy Twojej zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu ManyChat. Jeśli nie klikniesz w komunikat „Subscribe to ourupdates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z ManyChatem nie otrzymasz od nas zautomatyzowanych wiadomości, wysyłanych do Ciebie za pośrednictwem ManyChata. 

ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania z nami umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.

ManyChat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj – https://manychat.com/legal/service-providers. Celowo nie wypisujemy ich tutaj, bo mogą ulec one zmianie i bezpieczniej będzie śledzić te podmioty bezpośrednio ze strony ManyChat.

Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:

Możemy korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają nas techniczne, przy obsłudze ManyChat, korzystamy z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieramy z nimi umowy powierzenia. 

Aktualizacja Polityki Prywatności

 

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Klienci zostaną poinformowani o istotnych zmianach drogą e-mailową lub za pośrednictwem Sklepu. Data ostat

niej aktualizacji Polityki Prywatności będzie podana na końcu dokumentu.

 

7.2. Klient, który nie akceptuje zmian wprowadzonych do Polityki Prywatności, ma prawo zakończyć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie swojego konta w Sklepie lub, jeśli nie posiada konta, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sklepu.

 

Kontakt

 

8.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności lub danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem:

 

HOLLYWOOD HAIR KLAUDIA DUSZYŃSKA
ul. Belwederska 44
00-594 Warszawa
NIP: 5060093284
REGON: 147365472
E-mail: kontakt@hollywoodhair.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 27 kwietnia 2023 r.

X