Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Przejdź do głównej zawartości

Regulamin PakietówProdukt nie stanowi zakupu podanej maksymalnej gramatury włosów, a efektu wizualnego dostosowanego indywidualnie na miejscu poprzez wykwalifikowaną kadrę. Ilość dobranych włosów warunkują włosy naturalne klientki.

Każdy pakiet stanowi gramaturę maksymalną, której nie można zwiększyć, nie dopłacając.

Oferta jest bezzwrotna. Przed zakupem pakietu można skorzystać z bezpłatnej konsultacji w salonach Hollywood Hair lub online.

Jeśli dobrana gramatura będzie mniejsza niż zakłada maksymalna ilość w pakiecie włosy nie są oddawane klientowi ani nie przechodzą na kolejną usługę, nie zwracana jest także ich równowartość pieniężna. 

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

Zakup usługi w Salonie Hollywood Hair jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.


Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Hollywood Hair. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu Hollywood Hair może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.


W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Hollywood Hair ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.


Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są nadmiernie wypadające włosy, choroby skóry głowy, lęk przed utratą własnych włosów.


W razie zaobserwowania przez klienta wzmożonego wypadania własnych włosów, salon Hollywood Hair rekomenduje ich całkowite ściągnięcie wyłącznie w salonach Hollywood Hair
Promocje i rabaty nie łączą się.

W pakiecie zawiera się 300 zł zadatku, w celu rezerwacji terminu. Rezygnacja z wyznaczonej daty zabiegu oznacza utratę go i musi zostać ponownie uiszczona dodatkowo w dniu stawienia się na zabieg.

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Hollywood Hair niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hollywoodhair.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Hollywood Hair zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

23.3. Salon Hollywood Hair rozpatruje reklamację w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

 

Salon Hollywood Hair zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

X